Jak substancje antyodżywcze wpływają na nasze jelita?

Substancje antyodżywcze są naturalnymi lub syntetycznymi związkami znajdującymi się głównie w produktach roślinnych, które mogą zakłócać przyswajanie składników odżywczych i prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych, takich jak nudności, wzdęcia, bóle