Inhibitory enzymów trawiennych w żywności – jak wpływają na jelita?

Inhibitory enzymów trawiennych, często określane mianem substancji antyodżywczych, odgrywają złożoną rolę w procesie trawienia i wchłanianiu składników odżywczych. Te naturalne związki chemiczne, występujące w wielu roślinach, mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na nasze zdrowie i odżywianie. Zrozumienie ich działania, źródeł występowania oraz metod minimalizowania ich negatywnego wpływu jest kluczowe dla maksymalizacji korzyści zdrowotnych płynących z naszej diety.